วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

ประวัติบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด มีการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้านต่างๆดังนี้

Transport Service Line รูปแบบการให้บริการด้านการขนส่ง
1.1 บริการรับ-ส่งสินค้า เชียงใหม่-กรุงเทพ
1.2 บริการกระจายสินค้าจากต้นทางกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ สาขาปลายทาง)
1.3 บริการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าทุกชนิด

Moving Service Line รูปแบบการให้บริการย้ายบ้านและขนส่งเหมา

Express Service Line การให้บริการแบบ NIM Express
บริษัทฯ เปิดให้บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนทั่วประเทศโดยมีจุดรับ-ส่ง สินค้าต่างๆไว้คอยให้บริการลูกค้าดังนี้
- เชียงใหม่ - นครสวรรค์ - ลำปาง - นครราชสีมา - ขอนแก่น - ชลบุรี - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
- เชียงแสน - สมุย
- แม่จัน - แพร่
- อุดรธานี


Warehouse Service Line รูปแบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
4.1 การบริหารด้านคลังสินค้า
4.2 การบริการให้เช่าคลังสินค้า
4.3 บริการรับฝากสินค้าแบบห้องเย็น
Logistic/Solution Service Line รูปแบบการบริการเสริมด้านโลจิสติกส์
5.1 บริการแพ็คสินค้า บรรจุหีบห่อทั้งในและนอกสถานที่
5.2จำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการแพ็คสินค้า


Parcel Service Line การบริการส่งสินค้าทั่วโลก
รูปแบบการบริการในตัวเมืองจะเรียกว่า DHL ServicePoint ซึ่งเป็นร้านสะดวกส่งรูปแบบใหม่ ที่คิดอัตราค่าขนส่งที่ง่ายและคุ้มราคาที่เป็นอัตราคงที่ เพียงแต่เลือกขนาดกล่องและเลือกประเทศที่จะส่งสินค้าไปเท่านั้น

ร้าน DHL ServicePoint นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หลังประตูท่าแพ ภายในโรงแรมมนตรี (ร้านอาหารเจเจเก่า) 2-6 ถนนราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรติดต่อ 053-326553 และบริการรับสินค้าถึงที่ฟรีในตัวเมืองเชียงใหม่

การติดต่อกับบริษัท

สำนักงานใหญ่เชียงใหม่
ที่อยู่ 368/2 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-244801 FAX..053-246934

สาขา วโรรส
ที่อยู่ 93 ถ.ข่วงเมรุ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 053-234384

สาขา สันกำแพง ที่อยู่
133/31 ถ.สันกำแพง - เชียงใหม่ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
หมายเลขโทรศัพท์ 053-331978

สาขา ท่าลี่(จอมทอง)
ที่อยู่ 86 หมู่ 13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
หมายเลขโทรศัพท์ 053-369394 ,089 -1914829

สาขา ฝาง
ที่อยู่ 352 หมู่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
หมายเลขโทรศัพท์ 053-346888,053-883637,053-883674
FAX..053-883656

สาขา กองลอย
ที่อยู่ 107/2 หมู่ 3 บ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
หมายเลขโทรศัพท์ 053-939252-3

สาขา ลำพูน
ที่อยู่ 158 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-553854-6 FAX..053-553856

สาขา ลำปาง
ที่อยู่ 31 / 2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
หมายเลขโทรศัพท์ 054-218913-4 FAX..054-352453

สาขา พะเยา
ที่อยู่ 317 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
หมายเลขโทรศัพท์ 054-484375-7 FAX..054-484376

สาขา เชียงราย
ที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-718045-7, 089-1914492 FAX..053-718046

สาขา แม่สาย
ที่อยู่ 18/5 หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
หมายเลขโทรศัพท์ 053-734568-9 ,084-1733233

สาขา สี่แยกมหานาค
ที่อยู่ 325/78 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2828490,02-281621802-2827936 F.02-2829458

สาขา พุทธมณฑลสาย 2
ที่อยู่ 37/8-10 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอยสุขาภิบาล 21/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-4482890-2 F.02-4482892,02-
4481775 ต่อ 117

สาขา พุทธมณฑลสาย 5
ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1เลขที่ 133 หมู่ 1 ต.บาเตย
อ.สามพราน จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 02-8894600-3 F.02-8894607

สาขา ตลาดไท
ที่อยู่ 89/375-378 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์
02-5203381-3 F.02-5203383


พัฒนาการของธุรกิจ


พ.ศ. 2514 เริ่มดำเนินการธุรกิจขนส่งที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
พ.ศ. 2521 ขยายสาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2523 ขยายสาขาป่าซาง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2524 ย้ายสำนักงานไปที่ สี่แยกป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2526 ขยายสาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และสาขากองลอย อำเภอฮอด เชียงใหม่
พ.ศ. 2529 ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2530 ขยายสาขาลำปาง โดยสำนักงานตัง้อยู่ที่ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2531 เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจาก “ห้างหุ้นส่วนนิ่มซี่เส็งขนส่ง” มาเป็น “บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง
1988 จำกัด” และเปิดสาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2533 ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังสามแยกแม่โจ้ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่การให้บริการถึง 30 ไร่ (ภายหลังมีเนือ้ที่ทัง้หมด 80 ไร่)
พ.ศ. 2534 ย้ายสำนักงานไปที่ 31 ถ.ไฮเวย์ลำปาง – งาว ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2537 เปิดทำการสาขาพุทธมณฑลสาย 2
พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการด้านโลจิสติก กับบริษัทเนสเล่ โดยรับสินค้าประเภทอาหารเสริม เช่น ไมโล,
นมสด,และสินค้าจำพวก ไอศกรีม
พ.ศ. 2543 เปิดทำการสาขาพุทธมณฑลสาย 5
พ.ศ. 2544 เปิดบริการให้เช่าตู้คอนเทรนเนอร์ ห้องเย็น เป็นรายเดือน และรับฝากสินค้าห้องเย็นเป็นราย

ชิ้น
พ.ศ. 2547 เปิดทำการสาขาตลาดไท เปิดทำการสาขาเชียงราย และกระจายสินค้า 4 จังหวัดภาค

เหนือ
พ.ศ. 2548 เปิดทำการสาขาพะเยา เปิดทำการ NIM Expressเปิดทำการสาขาแม่สาย
พ.ศ. 2549 เปิดทำการ Nim Express สาขาบ้านถวาย
พ.ศ. 2550 เปิดทำการ Nim Express สาขาแม่จัน พะเยา,สาขาแพร่,สาขาเชียงแสน,สาขา

เกาะสมุย,สาขาอุดรธานี

14 ความคิดเห็น:

 1. อุดรธานี.. ติดต่อได้ที่ไหนครับผม

  ตอบลบ
 2. ส่งของอย่างงัยมีแต่ปัญหา ส่งสามสีครั้งมีปัญหาเกือบทุกครั้งแรกกว่าจะได้เกือบเดือนกว่าสองเดือน. ครี้งที่สองของต้องรีบใช้ก็นัดอย่างดีล่ะเลื่อนไม่พอไปเอาเอง. โทษนะเจ้าอื่นนะเขาส่งถึงที่ช้านิดหน่อยโทรมาบอก และที่ให้เขาส่งของผ่านทางพวกคุณเพราะไม่มีทางเลือกเขาส่งมาแล้วถ้ารู้ว่าส่งกะพวกคุณเอาเจ้าอื่นดีกว่าส่งจากกรุงเทพมาน่านมันอะไรนักหนาสาขาแพร่มีปัญหามากป่ะ. จะจำสิ่งที่ไว้ไปจนตาย

  ตอบลบ
 3. เวนละ ผมเพิ่งส่งของมา

  ตอบลบ
 4. รับส่งของกรุงเทพฯ-เชียงแสนไหมคะ

  ตอบลบ
 5. คำตอบ
  1. เลวมาคัฟพนักงานลงของขาล่องตรวจสอบด้วยคัฟ....จะเอาแต่ตังของก็ไม่อยากจะลง...ผมขับรถมาอดหลับอดนอนทั้งคืนยัฝต้องมาเหนื่อยกะพวก(ห)พวกนี้อีก....ของวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ใขด่วนคัฟ

   ลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. นิ่มเอ็กเพลสทำสินค้าหายเป็นกระสอบใหญ่หายไดไงห่วยมากกระสอบอย่างใหญ่ ใครรู้ช่วยแนะนำด้วย

  ตอบลบ
 8. รอของยังไม่ได้เลยค่ะ

  ตอบลบ
 9. ถ้าส่งจากเชียงใหม่ไปลพบุรีเท่าไหลครับ

  ตอบลบ
 10. ถ้าส่งจากเชียงใหม่ไปพทลุงหนักประมาณ 20 กิโล ราคาค่าส่งเท่าไหรค่ะ

  ตอบลบ
 11. ขนตู้แช่เครื่องดื่มขนาด3ประตู รับขนรือป่าวครับและค่าบริการเท่าไรปลายทางกทม.

  ตอบลบ
 12. เบอร์โทรศัพท์ 053 244801 ของสำนักงานใหญ่ มาตรงกับเบอร์โทรศัพท์ ของดิวาลี สปา กรุณาเช็คเปลี่ยนแปลงด้วย

  ตอบลบ
 13. ผ่ายที่เกี่ยวข้อง...ช่วยอบรมด้วยคัฟคนงานขาล่องสาขามหานาค....(คนลงของนะ)ขอแต่เงิน..ของไม่ยอมลงให้...แบบนี้จะมาทำงานกันทำมัยคัฟนอนยุ่บ้านเถอะ...หน่วยที่เกี่ยวข้อง...ดูแลบ้างคัฟ

  ตอบลบ